اینترکام ؛ تماس صوتی و تصویری داخلی مبتنی بر VoIP

دستگاه اینترکام در پروژه بیمارستان هوشمند GIOT برای ارتباط پرسنل بیمارستان با تمام قسمت های بیمارستان استفاده می شود. همه این اینترکام ها به سرور بیمارستان هوشمند GIOT متصل هستد و تمام گزارش های لازم در سرور ذخیره می کنند.

هر یک از این اینترکام ها به یک مکان(اتاق عمل ، انبار و … ) اختصاص داده می شود و تمامی پرسنل بیمارستان را به هم متصل میکند. همچنین این دستگاه قابلیت اتصال به انواع سنسورهای تنظیم دما ، نور ، رطوبت اتاق و …. را دارد.

 

 

اطلاعات بیشتر