هوش مصنوعی

هوش مصنوعی : رونمایی از آینده نوآوری و کاربردهای گسترده آن